Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen

2 februari j.l. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd. Inmiddels zijn er al diverse voorgelegde overeenkomsten geplaatst op de site van de Belastingdienst, die door opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een expertpanel. Wij verwijzen u tevens naar het op de site van de Belastingdienst gepubliceerde overzicht van bepalingen die leiden tot het oordeel ‘wel of geen dienstbetrekking’.
Bron: Register van Belastingadviseurs

 

Plaats ook een reactie:

nieuws