Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor volgend jaar. Er zijn enkele (belasting)wetten en wetsvoorstellen gewijzigd: de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, het wetsvoorstel uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings en het wetsvoorstel tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen.

Aangenomen Kamerstukken

Amendement 34552-26:
De verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1000 kg gaat niet door.

Amendement 34552-68:
Raadpleging van het Forum on Harmful Taks Practices nodig, voordat activiteiten met betrekking tot (biologische) gewasbeschermingsmiddelen eventueel onder de innovatiebox worden gebracht. Daarom treedt de maatregel pas op een bij bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Amendement 34552-48:
Vanaf 1 januari 2018 kunnen innovatieve starters (start ups) met een S&O-verklaring gemakkelijker aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75% als loon in aanmerking worden genomen. De vrijstelling bedraagt maximaal 25% van € 50.000.

Amendement 34553-15:
De tijdklemmen (15 en 20jr)van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarverzekering eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning komen te vervallen op een bij koninklijk te bepalen tijdstip. De zogenoemde lage vrijstelling (15jr) vervalt helemaal. Om voor de hoge vrijstelling (20 jr) in aanmerking te komen, moet vanaf aanvang jaarlijks premie binnen de geldende bandbreedte-eis zijn voldaan.

Amendement 34545-7:
De tijdelijke verhoging van de energiebelasting in de eerste tariefschijf voor elektriciteit ter dekking van het verlaagd tarief voor laadpalen vervalt. Als vervangende dekking wordt het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA) met € 2 miljoen verlaagd in de periode 2017 tot en met 2020. Deze verlaging wordt ingevuld door het percentage van de EIA per 1 januari 2017 met 0,5 procentpunt te verlagen en per 1 januari 2021 weer met 0,5 procentpunt te verhogen.

 

Bron: Accountancy vanmorgen

Plaats ook een reactie:

nieuws