Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in de koelkast

Gisteren zou de Eerste Kamer stemmen over de plannen van Staatssecretaris Wiebes inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer. De Staatssecretaris heeft de Eerste Kamer echter op het laatste moment verzocht de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen.  De Eerste Kamer heeft dit verzoek tot uitstel van stemming gehonoreerd.

Waar in eerste instantie een belastingopbrengst van 2 miljard begroot was, lijken de plannen tot wel 5 miljard aan belastinggeld te kunnen gaan kosten.  De Staatssecretaris wil middels een novelle ‘flankerende maatregelen’ treffen. Een novelle dient echter eerst door de Tweede Kamer aanvaard te worden. De Eerste Kamer heeft al aangegeven een nieuw debat met de Staatssecretaris te willen alvorens ze in de toekomst tot stemming overgaan.

Door het niet aannemen van het wetsvoorstel, is het dus nog gewoon mogelijk na 1 januari 2017 pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Plaats ook een reactie:

nieuws