Belastinghervormingen op komst

Prinsjesdag 2017 bracht geen ingrijpende fiscale voorstellen. De verwachting dat een nieuw kabinet in haar regeerakkoord nieuwe maatregelen gaat presenteren, is uitgekomen. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ staat onder andere het volgende over belastingen.

Inkomstenbelasting

Winsten van onder andere zzp’ers, ondernemers in een eenmanszaak, vennootschap onder firma en maatschap zijn net als looninkomsten belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

  • In plaats van de huidige vier schijven komen er vanaf 2019 twee schijven. Inkomens tot € 68.800 worden belast met het basistarief van 36,93%. Over het meerdere geldt een toptarief van 49,5%.
  • Het tarief voor aftrekposten in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2020 afgebouwd. In vier jaarlijkse stappen van 3% gaat de aftrek naar het nieuwe basistarief van 36,93%. Valt de top van uw inkomen nu in belastingschijf 2 of hoger? Dan heeft deze afbouw bijvoorbeeld een lagere hypotheekrenteaftrek tot gevolg. Het effect van de zelfstandigenaftrek gaat ook omlaag.
  • Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. De algemene heffingskorting gaat in 2021 met circa € 350 omhoog. De maximale arbeidskorting wordt circa € 365 hoger.
  • Inkomsten uit aanmerkelijk belang (meer dan 5% aandelenbezit) worden in box 2 belast. Het tarief stijgt naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.
  • In box 3 gaat de belasting op uw spaar- en andere tegoeden meer aansluiten bij het werkelijke rendement. Het van belasting vrijgestelde bedrag gaat omhoog van € 25.000 naar € 30.000.

Vennootschapsbelasting

Winsten van onder andere de besloten vennootschap (bv) zijn belast in de vennootschapsbelasting. Dit gaat voor u veranderen:

  • De huidige belastingtarieven gaan in 2019 met 1% omlaag; in 2020 met 1,5% en in 2021 nogmaals met 1,5%. Vanaf 2021 geldt voor winsten tot € 200.000 een tarief van 16%. Het meerdere is belast met 21%.
  • Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders zijn nu nog belast met 15% dividendbelasting. Deze dividendbelasting vervalt in 2019.
  • De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik, wordt beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Op dit moment mag u nog tot 50% van de WOZ-waarde afschrijven.
  • Verliezen mag u nu nog verrekenen met winsten in de komende 9 jaar. Deze voorwaartse verliesverrekening gaat terug naar 6 jaar.
  • De op Prinsjesdag aangekondigde verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting vervalt. In de eerste schijf blijven winsten tot € 200.000 belast.

Btw

Levert u goederen en diensten waarvoor het lage btw-tarief van 6% geldt? Vanaf 2019 gaat dit lage tarief omhoog naar 9%.

Een volledig overzicht van de aangekondigde belastingmaatregelen staat in het regeerakkoord.

 

Bron: Kamer van Koophandel

Plaats ook een reactie:

nieuws