Nieuwe regels voor uw personeel

In het regeerakkoord staan nieuwe spelregels voor het organiseren van personeel. Het werkgeverschap wordt hiermee voor ondernemers aantrekkelijker gemaakt.

Langere proeftijd

Als werkgever kunt u werknemers een langere proeftijd geven. Is het contract langer dan twee jaar, dan mag de proeftijd drie maanden duren. Bij kortere contracten geldt de huidige maximale proeftijd van twee maanden. Als u een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, is de proefperiode maximaal vijf maanden.

Langer tijdelijk contract

Als werkgever hoeft u uw personeel straks pas na drie jaar een vast contract aan te bieden. Wel kunnen rechters een hogere ontslagvergoeding toekennen. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding. Nu is dat na twee jaar.

Korter loon doorbetalen bij ziekte

Kleine en middelgrote werkgevers tot maximaal 25 werknemers, hoeven zieke medewerkers nog maar één in plaats van twee jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt er een gezamenlijk verzekeringsfonds waar alle kleine en middelgrote werkgevers aan mee betalen.

Vaderschapsverlof uitbreiden

Vanaf 2019 krijgen vaders vijf in plaats van twee dagen vrij na de geboorte van hun kind. Met ingang van 1 juli 2020 introduceert men een speciaal aanvullend verlof voor partners.

Versoepelen ontslagrecht

Het wordt gemakkelijker om een werknemer te ontslaan. Werkgevers lopen er soms tegenaan dat er onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden. Maar dat er  wel op meerdere gronden sprake is van problemen. Bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. De verschillende ontslaggronden mogen nu wel ‘opgeteld’ worden om zo samen als redelijke grond te kunnen gelden. Een rechter kan dan alsnog de arbeidsovereenkomst beëindigen. Daar staat wel een extra vergoeding tegenover voor de werknemer van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Transitievergoeding compenseren

Kleine en middelgrote werkgevers komen eerder in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Kunt u de transitievergoeding niet betalen, dan kunt u een beroep doen op de regeling. Bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte, krijgt u onder voorwaarden compensatie voor de transitievergoeding. Men verruimt ook de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Spelregels payrolling en uitzenden aanscherpen

Het inhuren van personeel via payrolling wordt duurder, want payrollers gaan evenveel verdienen als uw werknemers. Uitzendkrachten gaan meer sociale zekerheid opbouwen. Hiermee zijn ook zij duurder en het verschil met vaste werknemers is dan kleiner.

 

Bron: Kamer van Koophandel

Plaats ook een reactie:

nieuws