Overzicht alle nieuwsartikelen

Privacy Policy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. AVOS advies l administratie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met deze gegevens om. Hoe wij dit doen? In onze Privacy Policy  geven wij u heldere en transparante informatie […]

lees meer »

Nieuwe regels voor uw personeel

In het regeerakkoord staan nieuwe spelregels voor het organiseren van personeel. Het werkgeverschap wordt hiermee voor ondernemers aantrekkelijker gemaakt. Langere proeftijd Als werkgever kunt u werknemers een langere proeftijd geven. Is het contract langer dan twee jaar, dan mag de proeftijd drie maanden duren. Bij kortere contracten geldt de huidige maximale proeftijd van twee maanden. […]

lees meer »

Vervanging wet DBA voor meer zekerheid

Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat zzp’ers om de juiste redenen moeten kiezen voor het zzp-schap en dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Er komt een nieuwe wet voor meer zekerheid. Nieuwe wet vervangt wet DBA De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) geldt sinds 1 […]

lees meer »

Belastinghervormingen op komst

Prinsjesdag 2017 bracht geen ingrijpende fiscale voorstellen. De verwachting dat een nieuw kabinet in haar regeerakkoord nieuwe maatregelen gaat presenteren, is uitgekomen. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ staat onder andere het volgende over belastingen. Inkomstenbelasting Winsten van onder andere zzp’ers, ondernemers in een eenmanszaak, vennootschap onder firma en maatschap zijn net als looninkomsten […]

lees meer »

Handhaving wet DBA weer opgeschort tot midden 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw verlengd, tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Tot die datum krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het niet-beboeten geldt niet voor […]

lees meer »

Belastingdienst: informatieformulier invullen om PEB af te kopen of om te zetten

13 mrt 2017 Bron: Belastingdienst Het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen en gaat per 1 april 2017 in werking. Als het in eigen beheer verzekerde pensioen wordt afgekocht of omgezet in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, dan moet de Belastingdienst een informatieformulier hiervoor ontvangen.   Aangenomen wet […]

lees meer »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in de koelkast

Gisteren zou de Eerste Kamer stemmen over de plannen van Staatssecretaris Wiebes inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer. De Staatssecretaris heeft de Eerste Kamer echter op het laatste moment verzocht de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen.  De Eerste Kamer heeft dit verzoek tot uitstel van stemming gehonoreerd. Waar in eerste instantie een […]

lees meer »

Wet DBA uitgesteld tot 2018

De wet DBA wordt voorlopig uitgesteld: in ieder geval tot 2018. Dat geeft Staatssecretaris Wiebes aan. Hij kreeg veel klachten vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties. Bij het Meldpunt DBA kwamen 1.801 meldingen binnen van onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt van de wet DBA. Knelpunten De knelpunten van de wet zullen het komende jaar, of daarna als […]

lees meer »

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor volgend jaar. Er zijn enkele (belasting)wetten en wetsvoorstellen gewijzigd: de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, het wetsvoorstel uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings en het wetsvoorstel tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen. Aangenomen Kamerstukken Amendement 34552-26: De verhoging […]

lees meer »

Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen

2 februari j.l. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die […]

lees meer »

nieuws