Overzicht alle nieuwsartikelen

Pensioen in eigen beheer wordt pensioen light

Het huidige systeem van pensioen in eigen beheer gaat op de schop. Het nieuwe stelsel, het oudedagssparen in eigen beheer, hierna OSEB, kun je het beste typeren als ‘pensioen light’. En in dit nieuwe stelsel is geen plaats meer voor actuarissen, zo blijkt wel uit een opmerking van staatssecretaris Wiebes. Dit waren de woorden van […]

lees meer »

Transitieplan Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft maandag het transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Fasering transitieplan Het transitieplan dient een soepele invoering van de met het wetsvoorstel DBA samenhangende nieuwe werkwijze voor het geven van zekerheid over de loonheffingen te bewerkstelligen. Het transitieplan is opgedeeld in verschillende fases. Staatssecretaris Wiebes […]

lees meer »

VAR verdwijnt later dan verwacht, overgangsregeling verlengd

De invoering van de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ gaat waarschijnlijk van 1 januari 2016 naar 1 april 2016. Met de invoering van deze wet verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Wie nu al een VAR voor 2014 of 2015 heeft, hoeft meestal geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen. Waarschijnlijk gaat de VAR per 1 […]

lees meer »

Belastingstelsel kan nog eenvoudiger

Het kabinet gaat in 2016 verder onderzoeken of het belastingstelsel nog verder te vereenvoudigen is. Hierdoor kunt u straks mogelijk sneller BTW terugvragen bij oninbare vorderingen en is het opbouwen van pensioen in eigen beheer eenvoudiger. Op Prinsjesdag heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. […]

lees meer »

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2016 NAAR TWEEDE KAMER

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2015, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat de regering met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het […]

lees meer »

Alternatief voor VAR door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) moet vervangen voor een stelsel van modelovereenkomsten. Hiermee lijkt het er op dat de vervanger van de VAR op 1 januari 2016 definitief wordt. Stelsel moet schijnconstructies tegengaan De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst […]

lees meer »

Nieuwe pensioenopties voor dga bekend

Staatssecretaris Wiebes van Financiën onderzoekt twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer voor u als dga. Naast de al eerder genoemde oudedagsbestemmingsreserve spreekt hij nu een sterke voorkeur uit voor het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer. Dit blijkt uit een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris heeft in de […]

lees meer »

Prinsjesdag: Belastingplan 2015

Het Belastingplan 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurt, beperkt zich tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Andere jaren bestond het pakket soms uit vier of meer wetsvoorstellen. Lastenverlichting op arbeid Voor de lastenverlichting op arbeid is een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, dat wordt gebruikt voor […]

lees meer »

Wiebes: werkkostenregeling wordt aanzienlijk vereenvoudigd

Staatsscretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de werkkostenregeling na een uitgebreide internetconsultatie aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Maar de vrije ruimte van 1,5% wordt verlaagd naar 1,2% om deze maatregelen budgettair neutraal in te kunnen voeren. Uitvoerbaarheid In de brief aan de Tweede Kamer staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers […]

lees meer »

Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid, de wet is hiermee een feit. Bij de behandeling van de wet is wel afgesproken dat een aantal maatregelen die al in zouden gaan per 1 juli 2014, uitgesteld worden naar 1 januari 2015. Minister Asscher heeft toegezegd de hervormingen van […]

lees meer »

nieuws